TF Churchy - шаблон joomla Книги
Print

nama dosen fakultas syariah iain bukittinggi

         
NAMA - NAMA DOSEN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI
    2016-2017    
No. Nama / NIP Pangkat/ Gol. Bidang Keahlian Mengampu Mata Kuliah
Jabatan
1 2 3 4 5
1. Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag Pembina Utama Muda/ Fiqh Fiqh Munakahat
  195701021984032001 IV/c / Lektor Kepala    
         
         
2 Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, MA Pembina Utama Muda/ Fiqh Ushul Fiqh
  195609061982031004 IV/c / Lektor Kepala    
         
         
         
         
3 Dra.Hj.Hasramita, SH, M.,Ag Pembina Utama Muda/ Hadits Hadits Ahkam
  195512121984032002 IV/c / Lektor Kepala    
         
4 Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag Pembina TK I( IV/b ) / Peradilan Agama Sejarah Peradaban Islam
  196311301992032001 Lektor Kepala    
         
         
5 Dr. Busyro, M.Ag Pembina TK I( IV/b ) / Fiqh Qawaid Fiqhiyah
  197409061999031002 Lektor Kepala    
         
         
         
6 Drs. Zul Efendi, M.Ag Pembina ( IV/a ) / Ulumul Hadits Ilmu Falak
  196008061991031001 Lektor Kepala    
         
         
         
7 Dr. Arsal, M.Ag Pembina ( IV/a ) / Tafisr Ahkam Tafsir Ahkam
  196812121993031002 Lektor Kepala    
         
8 Dr. Saiful Amin, M.Ag Pembina ( IV/a ) / Fiqh Fiqh Muqaran
  196508101992031003 Lektor Kepala    
         
         
9 Dr. H. Ismail, M.Ag Pembina TK I( IV/b ) / Fiqh Fiqh Mawaris
  196804091994031008 Lektor Kepala    
         
10 Gusril Basir, SH.,M.Hum Pembina ( IV/a ) / Ilmu Hukum Hukum Pidana
  196608171994031005 Lektor Kepala    
         
         
11 Ali Rahman, SH.,MH Pembina Tk.I ( IV/a ) / Ilmu Hukum Hukum Acara Pidana
  197112261999031002 Lektor Kepala    
         
         
         
         
12 Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum Pembina Tk.I ( IV/a ) / Ilmu Hukum Diklat Kemahiran Hukum
  197305012000031002 Lektor Kepala    
         
         
         
13 Elfiani, SH.,M.Hum Pembina ( IV/a ) / Ilmu Hukum Hukum Perdata
  196411191998032001 Lektor Kepala    
         
         
14 Fajrul Wadi, S.Ag.,M.Hum Pembina Tk.I ( IV/a ) / Ilmu Hukum Hukum Agraria
  197405251998031006 Lektor Kepala    
         
         
15 Adlan Sanur Th, M.Ag Pembina Tk.I ( IV/a ) / Pemikiran Islam Akhlak Tasawuf
  197603222005011003 Lektor Kepala    
         
         
         
16 Shafra, M.Ag Pembina Tk.I ( IV/a ) / Fiqh Fiqh Munakahat
  197408052000032002 Lektor Kepala    
         
         
         
         
17 Nofiardi, M.Ag Penata Tk. I (III/d) Fiqh Fiqh Mawaris
  197606062006041004 Lektor    
         
         
         
18 Dahyul Daipon, M.Ag Penata Tk. I (III/d) Fiqh Qawaid Fiqhiyah
  197704202006041002 Lektor    
         
         
19 Dr. Aidil Alfin, M.Ag Penata ( III/c ) / Lektor Fiqh Fiqh Muamalah
  197205201999031007      
         
         
         
20 H. M. Ridha, Lc.,M.Ag Penata ( III/c ) / Lektor Hadits Ilmu Tafsir
  197709162005011005      
         
         
         
         
21 H. Basri Na'ali, Lc.,M.Ag Penata ( III/c ) / Lektor Fiqh Fiqh Muamalah
  197209092000031002      
         
         
         
22 H. Bustamar, S.Ag, M.H Penata (III/c) / Lektor Ilmu Hukum Hukum Tata Negara
  19771022 200501 1 002      
         
         
         
23 Rahmawaty, MA Penata Muda Tk.I ( III/b ) Hadits Ilmu Hadits
  197310022000032001 Asisten Ahli    
         
         
         
         
24 H. Fahmil Samiran, Lc.,MA Penata Muda Tk.I ( III/b ) Fiqh Fiqh Jinayah
  197106212003121003 Asisten Ahli    
         
         
         
         
25 H. Andriyaldi, MA Penata Muda Tk.I ( III/b ) Fiqh Fiqh Muqaran
  197507092009011005 Asisten Ahli    
         
         
         
26 Beni Firdaus, SHI, MA Penata / III/c Fiqh Fiqh Zakat Wakaf
    Lektor    
         
         
         
Print

Pengumuman Dosen

Diberitahukan kepada dosen agar segera mengisi biodata sesuai dengan format yg tersedia

Contact Info

Sekretariat :
Kampus  I IAIN Bukittinggi
Jl. Paninjauan Garegeh - Bukittinggi
Telp.  (0752) 33136, 34310
Fax. (0752) 22875

e-Mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IAIN Bukittinggi

Icon